LEDIGE STILLINGER
PlejeHjælper

Danske Cares plejehjælpere er vores ambassadører udadtil. Det er plejehjælperne, der hver eneste dag, året rundt, sikrer, at borgerne modtager den helt rette omsorgsfulde og trygge hjælp, de har behov for. Derfor er det vigtigt for os, at vi altid matcher borgeren med den plejehjælper, der har de rette menneskelige kompetencer, og hvor kemien er rigtig. 

Plejehjælperens primære opgave er at fungere som borgerens ”ekstra” arme og ben. Det indebærer oftest personlig pleje samt hjælp med praktiske opgaver i hverdagen. Din arbejdsplads er oftest i borgerens eget hjem. Du får derfor en tæt relation til den enkelte borger og sandsynligvis også dennes nære pårørende. Fordi du bliver en del af borgerens privatsfære, er det særlig vigtigt, at du udviser situationsfornemmelse og fleksibilitet. Vi ønsker, at borgeren - via dig - får hjælp til at skabe den bedst mulige tilværelse.

Som plejehjælper hos Danske Care, behøver du ikke nødvendigvis forudgående erfaring eller uddannelse. Det vigtigste er, at du besidder empati og omsorg for andre samt en lyst til at gøre en forskel for et andet menneske. Som plejehjælper vil du altid modtage al relevant oplæring og uddannelse inden start. Hvis du udelukkende søger vikararbejde, kræver vi dog, at du har tidligere erfaring som plejehjælper. Jobbet som plejehjælper kræver altid en ren straffeattest.

Ledsager

En borger kan have behov for en ledsager, når de skal forlade hjemmet for fx at tage i biografen, på lægebesøg, foretage indkøb eller rejse på ferie og lign. Jobbet som ledsager kan derfor variere meget i timeantal. Én ledsagerordning kan max udgøre 15 timer pr. måned, men der er mulighed for, at blive tilknyttet flere borgere. 

Løn- og ansættelsesforhold

Alle ansatte hos Danske Care bliver ansat efter gældende overenskomst som plejehjælper. Dette gælder uanset om din stillingsbetegnelse er plejehjælper, vikar eller ledsager. Hvis du har spørgsmål til Danske Care vedr. jobbet som plejehjælper, vikar eller ledsager, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på tlf.: 4759 2033 eller sende en e-mail til danskecare@ok-fonden.dk 

Ledige stillinger vil løbende blive slået op på vores hjemmeside. Du har også mulighed for selv at oprette en plejehjælperprofil i vores system. Så kontakter vi dig, hvis der skulle komme en stilling, der passer på din profil.

 LOGIN
Login nr:
Adgangskode:
 
HER BOR VI
 
ADRESSE
DANSKE CARE
OK-Fonden
Lersø Parkallè 112, 2 sal
2100 København Ø
Tlf.: 4759 2033
danskecare@ok-fonden.dk
Roskilde System DesignFOAMobilbriksenLandsforeningen for Multipel System AtrofiG Public relationsGigtforeningenHjerneskadeforeningenScleroseforeningenSpastikerforeningen